www.uniunea-epigramistilor.ro

Caricaturi Costel Pătrășcan:

Pagină de FaceBook:

Contor vizite:

Flag Counter       Colțul cârcotașului


DESPRE RIME "DE GRADUL ț" ȘI RIME CORECTE

        Una dintre marile probleme pe care le întâmpinăm la analiza epigramelor multor confraţi de-ai noştri este ignoranţa în materie de rimă şi folosirea unor rime imperfecte, care zgârie la ureche „într-un mod neplăcut”, vorba d-lui Marius Chicoş Rostogan, nesocotind principiul de bază, şi anume potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată. Se iau rime date de multe site-uri specializate, de-a valma, grupate acolo pe „grade”, după numărul de litere identice de la urmă. Câte discuţii nu am tot avut cu cei care tot aduceau ca argument folosirea unei „rime de grad ţ”, aşa cum era prezentată pe acele site-uri! Că ei nu au urechea muzicală suficient de acută ca măcar să simtă că „minEri” nu rimează cu „tIneri”, nici nu putea fi vorba! Pentru ei conta că 5 litere din cele două cuvinte coincid, aşa că să ne mai slăbească ăştia cu dictatura UER!
        Şi exemplele pot continua la nesfîrşit: „companIe”, cu accentul pe ultimul I, nu rimează cu „bejAnie”, din acelaşi motiv, chiar dacă există 4 litere identice, semnalate pe site-uri ca „rimă de grad 2”, prima din lista de grade! La fel cum „aterizA” rimează perfect cu „constatA”, chiar dacă avem numai o singură literă identică, dar, nota bene, ACCENTUATĂ.
        Revista EPIGRAMA, a UER, site-ul nostru, au explicat în detaliu aceste noţiuni, prin articole şi extrase din lucrări ale unor nume mari din epigrama românească, începând cu d-na Elis Râpeanu, cu un doctorat în această problemă, continuând cu epigramişti consacraţi şi grei, ca: Nae Bunduri, Ştefan Cornel Rodean, Mihai Haivas şi alţii. Frecvent şi constant, pe paginile de Facebook, unde se avântă aspiranţii la gloria epigramatică, abordăm şi corectăm cu calm, cu argumente şi cu exemple, ca cele de mai sus. Mulţi acceptă ideea şi se corectează, dovedind receptivitate, dar unii devin vocali şi de-a dreptul obraznici, susţinându-şi în continuare aberaţiile şi trecând chiar la injurii şi jigniri.
        În acest sens, am contactat mai multe site-uri de acest gen, cerându-le suportul în atenţionarea celor care caută rime, să ţină cont şi de aceste aspecte. Rimele selectate de dumnealor sunt selectate MECANIC, pe baza unui algoritm care ţine cont doar de numărul literelor identice, grupându-le în ordinea descresătoare, pe „grade”, de la cele mai multe, până la 2 sau 3, depinde de site. Spre bucuria noastră, primii care au răspuns, au fost cei de la cel mai frecventat site, www.rimează.ro care au înţeles problema şi au inserat la fiecare rimă căutată, o atenţionare care spune clar că „rima este potrivirea suntelor după ultima vocală accentuată”, înainte ca solicitantul să se repeadă să extragă din lista pe „grade”:
        Mulţumindu-le pentru gest, îi asigurăm că site-ul este, într-adevăr, un instrument extrem de util şi rapid şi este folosit cu prisosinţă. Iar de acum, există şi acea atenţionare de care toţi căutătorii de rime trebuie să ţină cont. Şi sperăm să obţinem sprijinul şi altor site-uri specializate, în folosul măriei sale, limba română, frumoasă şi armonioasă şi corectă!

                 Laurențiu Ghiță, Redactor șef revista Epigrama

     


     •EUFONIA EPIGRAMEI AFECTATĂ DE CĂTRE CACOFONII - EXEMPLE (Mihai Haivas) - vezi aici:

     •MIHAI STĂNESCU (Costel Pătrășcan) - vezi aici:

     •ERORI DE PROZODIE ÎN EPIGRAME (ritm, măsură și accent) - exemple (Mihai Haivas) - vezi aici:

     •Importanța rimei în procesul de jurizare a concursurilor de epigramă (Florin Rotaru) - vezi aici:

     •IARĂȘI DESPRE EPIGRAMĂ (Nicolae Bunduri) - vezi aici:

     •DREPT LA REPLICĂ (LA ARTICOLUL PRECEDENT, SEMNAT V. VAJOGA) (Mihai Haivas) - vezi aici:

     •EPIGRAMA-I LA COVASNA, IAR REGULAMENTUL DE CONCURS E LA... LIBERA INTERPRETARE A UNOR MEMBRI AI JURIULUI (Vasile Vajoga) - vezi aici:

     •CÂTEVA CONSIDERENTE DESPRE POANTĂ ÎN EPIGRAMĂ (Nicolae Bunduri) - vezi aici:

     •SALVAȚI EPIGRAMA (Nicolae Bunduri) - vezi aici:

     •CÂTEVA OPINII DESPRE CRITICA LITERARĂ ÎN DOMENIUL EPIGRAMEI (Cornel-Ștefan Rodean) - vezi aici:

     •EPIGRAMA ÎN RECITAL (Mihai Batog-Bujeniţă) - vezi aici:

     •Festivalul de umor de la Chișinău, 2021 (Petru-Ioan Gârda) - vezi aici:

     •VOLUMELE DE EPIGRAMĂ (Mihai Batog-Bujeniță) - vezi aici:

     •EPIGRAMA ÎN REVISTE (Mihai Batog-Bujeniță) - vezi aici:

     •SCRISOARE DESCHISĂ (Mihai Batog-Bujeniță) - vezi aici:

     •DESPRE UNELE ASPECTE CRITICE ÎN DOMENIUL EPIGRAMATIC (Mihai Batog-Bujeniță) - vezi aici:

     •IMPRESII (prof. Constantin MOLDOVAN) - vezi aici:

     •POȘTA CLASICĂ SAU ELECTRONICĂ (Laurențiu GHIȚĂ) - vezi aici:

     •CU HANGANU, LA MĂCIN (Mihai MOLEȘAG) - vezi aici:

     •ALBUMUL SENATORIAL, un proiect controversat (Laurențiu GHIȚĂ) - vezi aici:

     •"DAR ÎNSĂ TOTUȘI..." (Nicolae BUNDURI) - vezi aici:

     • HAI SĂ FIM NEMURITORI... (Nicolae BUNDURI) - vezi aici:

     • ELEGANȚA ÎN EPIGRAMĂ (2) (Nicolae BUNDURI) - vezi aici:

     • ELEGANȚA ÎN EPIGRAMĂ (1) (Nicolae BUNDURI) - vezi aici:

     • CURĂȚENIA EPIGRAMEI (Nicolae BUNDURI) - vezi aici:

     • "DE-A SENATORII ŞI EPIGRAMIŞTII" (Nicolae BUNDURI) - vezi aici:

     • Tot de la Eterna... (Petru Ioan GÂRDA) - vezi aici:

     • ATUNCI I-AM CUNOSCUT PE TOȚI (Nicolae BUNDURI) - vezi aici:

     • Zâmbind, despre CLENCIU (Mihai MOLEȘAG) - vezi aici:

     • Inechităţi de pe Zambezi pe Facebook (Laurențiu GHIȚĂ) - vezi aici:

     • Câteva analize p(r)e...texte (Petru Ioan GÂRDA) - vezi aici:

     • Cârcoteli la cârcotași (la cârcotașul n.bun) - vezi aici:

     • Micile aritmii (Dan NOREA) - vezi aici:

     • Cârcoteli nevinovate (Nicolae BUNDURI) - vezi aici:


www.uniunea-epigramistilor.ro © Grigore Cotul | Laurențiu Ghiță | Florin Rotaru. Toate drepturile rezervate.